1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i danych osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy gamescape.pl (zwany dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest BiznesTUBE Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilanach (32-031), ul. Krakowska 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357047, o kapitale zakładowym w wysokości 245.000 złotych, NIP: 9442219177, REGON: 121233058, zwana dalej BiznesTUBE.
 3. BiznesTUBE dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

§ 1 Jak zbieramy dane?

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku korzystania przez z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zbierane są następujące
  • a. Imię;
  • b. Adres e-mail;
 2. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe
  informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy
  Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 3. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane

 1. W przypadku skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są w celu świadczenia tych usług.
 2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem.

§ 3 Mechanizm Cookies, Adres IP

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez BiznesTUBE za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez BiznesTUBE usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji w Serwisie.
 2. BiznesTUBE wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji
   poufnych z komputera
  • Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
 3. BiznesTUBE wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu: a)zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) b)popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) c)prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) d)umożliwienia Użytkownikowi podania adresu elektronicznego przeznaczonego do wysyłki informacji handlowych za pośrednictwem narzędzia MailChimp (administrator cookies zewnętrznego: Rocket Science Group LLC z siedzibą w USA)
 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w stosowania plików cookies:
 6. BiznesTUBE może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez BiznesTUBE przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 7. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. BiznesTUBE nie odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Serwis mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy BiznesTUBE.
 2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 3. W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniego linku przesyłanego każdorazowo z biuletynem.

§ 5 Zabezpieczenia

 1. BiznesTUBE stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. BiznesTUBE zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. Dane osobowe w BiznesTUBE są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 6 Zmiany Polityki

 1. BiznesTUBE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na biznestube@biznestube.pl.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2015.

Pin It on Pinterest

Share This