Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy: gamescape.pl (zwany dalej: „Serwisem”).

Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy  zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest GAMESCAPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 22/76, 31-564 Kraków, KRS 0000666086, NIP 6751584536; Dane kontaktowe Administratora: e-mail: hello@gamescape.pl ; tel. +48 789 315 401

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku korzystania przez nich z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zbierane są następujące dane:
  1. imię;
  2. nazwisko;
  3. adres e-mail;
  4. telefon;
 2. Podczas korzystania z Serwisu automatycznie są pobierane dodatkowe informacje takie jak.: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Od Użytkowników mogą być także gromadzone tzw. dane nawigacyjne, w tym o linkach i odnośnikach, w które Użytkownicy zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych przez nich w  Serwisie.

Wykorzystanie danych

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Serwis drogą elektroniczną, jego dane osobowe będą wykorzystywane w niezbędnym zakresie do realizacji rezerwacji, wykonania umowy, technicznego administrowania witryną, indywidualnego wsparcia oraz do marketingu i newslettera.

Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak są one niezbędne przede wszystkim do:

 • zawarcia z nim umowy oraz obsługi i realizacji rezerwacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez czas trwania zawartej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 • wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym:
 1. wystawienia i przechowywania imiennego dokumentu sprzedaży (faktura, paragon) – przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dokumenty podatkowe,
 2. obsługi i realizacji ewentualnych reklamacji – do końca okresu ważności gwarancji czy rękojmi na zakupione u nas produkty;
 3. realizacji uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj.:

– prowadzenia marketingu bezpośredniego – nie dłużej niż przez okres 5 lat lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– doboru usług dla klientów, optymalizacji produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi rezerwacji – cel analityczny;

– badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi;

– tworzenia statystyk i analiz na potrzeby wewnętrzne – przez okres, przez który Państwa dane są przechowywane na inne cele wskazane w niniejszej polityce prywatności.

We wskazanych wyżej celach (oprócz „wykonania umowy/realizacji rezerwacji” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy dopasowywać komunikaty reklamowe do Państwa potrzeb i preferencji).

W przypadkach, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, treść tej zgody będzie zawierała cel, w jakim będziemy te dane przetwarzać.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać rezerwać, zapisać się do newslettera, lub po prostu skontaktować się z nami, etc.

Odbiorcy danych

Możemy przekazać dane Użytkowników innym firmom, z którymi współpracujemy, tj.: operatorom płatności, firmom hostingowym (przechowują dla nas dane na swoich serwerach), dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą, kancelariom prawnym, firmom księgowym.

Powyższe przetwarzanie może również spowodować, że dane będą przesyłane do odbiorców danych poza Unią Europejską. Staramy się, aby przesyłanie danych odbywało się w tym zakresie zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/welcome) lub na podstawie tzw. Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ międzynarodowy transfer / przelew / index_en.htm).

Mechanizm Cookies, Adres IP

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Serwis usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji w Serwisie.
 2. Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera;
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
 3. Serwis wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu: a) zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); b) popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii); c) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); d) umożliwienia Użytkownikowi podania adresu elektronicznego przeznaczonego do wysyłki informacji handlowych za pośrednictwem narzędzia MailChimp (administrator cookies zewnętrznego: Rocket Science Group LLC z siedzibą w USA).
 4. Jeśli posiadają Państwo profil w którymś serwisie społecznościowym, ale nie chcą, aby operator serwisu za pośrednictwem naszej strony gromadził dane dotyczące Państwa i ewentualnie łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem innych stron internetowych prosimy o całkowite wylogowanie się z danego serwisu społecznościowego i ewentualnie usunięcie odpowiednich plików cookie.
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w stosowania plików cookies:
  1. Przeglądarka Internet Explorer
  2. Przeglądarka Mozilla Firefox
  3. Przeglądarka Chrome
  4. Przeglądarka Safari
  5. Przeglądarka Opera
 7. Serwis może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Serwis przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych, jednakże nie ponosi  odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z przyjętą tam polityką prywatności.

Prawa Użytkownika Serwisu

Użytkownik Serwisu, którego dane są przetwarzane w Serwisie ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania swoich danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawdziwe, a także do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne,
 3. całkowitego usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach analitycznych i statystycznych,
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych).

Zmiany Polityki prywatności

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, o czym oczywiście Państwa poinformujemy. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na e-mail: hello@gamescape.pl.
 2. Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2018 r.
Kontakt z nami:

Not readable? Change text. captcha txt