POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Serwis Internetowy znajdujący pod adresem www.gamescape.pl (zwany dalej: „Serwisem”).

Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy  zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest GAMESCAPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki 74, 30-114 Kraków , KRS 0000666086, NIP 6751584536; Dane kontaktowe Administratora: e-mail: hello@gamescape.pl ; tel. +48 789 315 401.

Dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku korzystania przez nich z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zbierane są następujące dane:

 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. adres e-mail;
 4. numer telefonu;

Podczas korzystania z Serwisu automatycznie są pobierane dodatkowe informacje takie jak: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone tzw. dane nawigacyjne, w tym o linkach i odnośnikach, w które Użytkownicy zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych przez nich w  Serwisie.

Wykorzystanie danych

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną jego dane osobowe będą wykorzystywane w niezbędnym zakresie do realizacji rezerwacji, wykonania umowy, technicznego administrowania witryną, indywidualnego wsparcia oraz do marketingu i świadczenia usługi newslettera.

Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak są one niezbędne przede wszystkim do:

1. zawarcia z nim umowy oraz obsługi i realizacji rezerwacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez czas trwania zawartej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
2. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym:

– wystawienia i przechowywania imiennego dokumentu sprzedaży (faktura, paragon) – przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dokumenty podatkowe,

– obsługi i realizacji ewentualnych reklamacji – do końca okresu ważności gwarancji zgodności towaru z umową czy rękojmi na świadczone usługi;

3. realizacji uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj.:

– prowadzenia marketingu bezpośredniego – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– doboru usług dla klientów, optymalizacji produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi rezerwacji (cel analityczny);

– badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi;

– tworzenia statystyk i analiz na potrzeby wewnętrzne – przez okres, przez który Państwa dane są przechowywane na inne cele wskazane w niniejszej polityce prywatności.

We wskazanych wyżej celach (oprócz „wykonania umowy/realizacji rezerwacji” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy danych Użytkownika i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy dopasowywać komunikaty reklamowe do potrzeb i preferencji).

W przypadkach, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych, treść tej zgody będzie zawierała cel, w jakim będziemy te dane przetwarzać.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać rezerwacji, zakupić bilet, zapisać się do newslettera lub po prostu skontaktować się z nami, etc.

Odbiorcy danych

Możemy przekazać dane Użytkowników innym firmom, z którymi współpracujemy, tj.: operatorom płatności, firmom hostingowym które przechowują dla nas dane na swoich serwerach, dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą, kancelariom prawnym, firmom księgowym.

Powyższe przetwarzanie może również spowodować, że dane będą przesyłane do odbiorców danych poza Unią Europejską. Staramy się, aby przesyłanie danych odbywało się w tym zakresie zgodnym z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/welcome) lub na podstawie tzw. Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ międzynarodowy transfer / przelew / index_en.htm).

Mechanizm Cookies, Adres IP

Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one za pośrednictwem Serwisu na komputerze Użytkownika, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Serwis usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:

– cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera;

– cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.

Serwis wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: a) zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); b) popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii); c) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); d) umożliwienia Użytkownikowi podania adresu elektronicznego przeznaczonego do wysyłki informacji handlowych za pośrednictwem narzędzia MailChimp (administrator cookies zewnętrznego: Rocket Science Group LLC z siedzibą w USA).

Jeśli Użytkownik posiada profil w którymś z serwisów społecznościowych, ale nie chce, aby operator serwisu za pośrednictwem naszej strony gromadził dotyczące go dane i ewentualnie łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem innych stron internetowych prosimy o całkowite wylogowanie się z danego serwisu społecznościowego i ewentualnie usunięcie odpowiednich plików cookies.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W ten sposób nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej jednak w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Przeglądarka Internet Explorer

Przeglądarka Mozilla Firefox

Przeglądarka Chrome

Przeglądarka Safari

Przeglądarka Opera

Serwis może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi Użytkownika Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Serwis przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych, jednakże za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące odpowiedzialność ponoszą administratorzy tych serwisów. Z tego powodu zachęcamy, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z przyjętą tam polityką prywatności. Korzystamy z wtyczek społecznościowych następujących serwisów społecznościowych:

 1. Facebook Inc. (www.facebook.com, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA);
 2. Twitter Inc. (1355 Market Street, San Francisco, California, USA);
 3. Pinterest Inc. (www.pinterest.com, 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA);
 4. LinkedIn Corp. (www.linkedin.com, 222 Second Street, San Francisco, USA);
 5. Google Ireland Limited (youtube.com, Gordon House, Barrow Street Dublin 4
  Irlandia).

Prawa Użytkownika Serwisu

Użytkownik Serwisu, którego dane są przetwarzane w Serwisie ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania swoich danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawdziwe, a także do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne,
 • całkowitego usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach analitycznych i statystycznych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, o czym oczywiście poinformujemy. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować na e-mail: hello@gamescape.pl

Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2023 r.